Förskola med inspirerande värdegrund

Alla skolor och förskolor har statligt överenskomna planer om vad som ska läras ut och vilka värderingar som ska prioriteras och hur arbetet ska utföras. Till skillnad från många kommunala verksamheter, där dessa typer av styrdokument mer ofta inte blir avdammade, har man hos b l a http://www.inspira-fos.se/forskolor/forskolor/hagalund/ gjort de till sin mest centrala del och sedan valt nya och inspirerade sätt att implementera och lära från dem.

Byggstenar för lärande
I förskolan läggs grunden både för lärande, men också för hur man lär sig samarbeta, organisera sig och lära. En förskola som har en utarbetad och tydlig plan på alla dessa områden gör upplevelsen både som barn och vuxen lättare att hantera, förstå, följa och påverka. Grundpelare som värdegrund, inflytande, språk och kommunikation, hälsa, naturvetenskap och matematik gör att en förälder vet att barnet inte bara närvarat utan också upplevt och praktiserat dem, vilket i sin tur alltid leder till ett mer etablerat lärande.

Den unika inidividen
Att alltid mötas med respekt – oavsett om man är den som möter eller blir bemött samt oavsett om man är människa, djur eller natur – är något alla förväntar sig, men kanske inte lika ofta aktivt tänker på i det dagliga livet. Att se och uppskatta andras unika egenskaper, likväl sina egna, är en viktig del i den individuella utvecklingen, precis som för gruppen, samhället och demokratin. Trygga och förstående barn blir trygga och förstående vuxna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *